Khung tranh điện

Thương hiệu: Đang cập nhật

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Khung tranh điện được làm mica trong suốt

Có nhiều loại tranh điện, nắp bật, nắp trược, và không khung